Ukljižavanje nepokrenosti

Da bi stan, deo zgrade ili sama zgrada bila knjižena potrebno je da objekat ima pravosnažnu građevinsku dozvolu za izgradnju zgrade, koja je trajnog karaktera (a ne privremena), onda je potrebno da je ovlašćeno preduzeće uradilo takozvani tehnički prijem objekta, a sve to će poslužiti organu zaduženom za to da izda upotrebnu dozvolu za nepokretnost.

Pored toga svi objekti mora da budu popisani, i mora se uraditi specifikacija posebnih etažnih delova (stanova), ako isti postoje sa strukturom, kvadraturom i upisanim spratom. Sam postupak uknjiženjenja podnose Javni beleznici u roku od 24h od zaključenja pravnog posla. Resenje o uknjiženju dobijate na adresu na kojoj ste prijavljeni u roku od 7 dana od zaključenja ugovora.