Provera pravne dokumentacije

Provera svih vlasničkih i ostalih dokumenata od strane specijalista za oblast prometa nepokretnosti, obligacionih odnosa, porodičnog prava itd…